Ukoliko ste u mogućnosti da pomognete rad našeg udruženja
to možete da učinite na sledeće načine

Udruženje građana ,,BOZON”
Mladena Stojanovića 2
78 000 Banja Luka

Standard Settlement Instructions

Field 59: Beneficiary customer:
IBAN: BA395620998165149124
UDRUŽENJE GRAĐANA “BOZON”
MLADENA STOJANOVIĆA

78 000 BANJA LUKA

ADDITIONAL INFORMATION
Field 57: Account with Institution:
SWIFT BIC: LJBASI2X
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D. D.
LJUBLJANA
SLOVENIA

Račun u KM
Udruženje građana ,,BOZON”
NLB BANKA
5620998165148736

Svrha uplate: donacija