Čime se bavimo?

Udruženje građana ‘BOZON’ je dobrovoljna organizacija fizičkih lica koja se profesionalno ili amaterski bave istraživanjem i popularizacijom prirodnih nauka (fizikom, astronomijom, astrofizikom, biologijom, matematikom, hemijom, robotikom, STEAM – om i sl.), društvenim naukama (ekonomijom, pravom, filozofijom, sociologijom i sl.), humanističkim naukama, te umjetnošću ili se interesuju za pomenute pojmove i njihovu popularizaciju.

Projekti

Tim

Nemanja Rakić
Duško Mazalica
Andreana Kovačević Ćurić
Mariana Sedić
Danijel Vukotić

Partneri

Zadaci udruženja:

1. Popularizacija svih oblasti nauke i umjetnosti.
2. Popularizacija zenskih autora iz oblasti nauke i umjetnosti.
3. Istraživanje i objavljivanje radova te izdavanjem publikacija iz oblasti nauke i umjetnosti
4. Provođenje takmičenja, izrada materijala za eksperimentalne radove, organizovanje predavanja i kurseva, tematskih večeri, kampova, eksperimentalnih istraživanja, posmatračkih večeri organizovanja posjeta laboratorija, istraživačkih centara i sl. širom Evrope i svijeta te drugi oblici praktičnog rada.

Šta je naš cilj?

Za sva Vaša pitanja možete nas slobodno kontaktirati.